Svensk förening för radiobiologi/

Swedish radiobiological society

was founded on April 6, 1965


Number of members: ca 80

BOARD MEMBERS


Chairman: Assoc. prof. Lovisa Lundholm, Stockholm University 

Secretary: Prof. Crister Ceberg, Lund University

Treasurer: M.Sc. Micael Granström, FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut)


Other board members:

Prof. Peter Bernhardt, University of Gothenburg

Prof. Katarina Sjögreen Gleisner, Lund University

Prof. Siamak Haghdoost, University of Caen/Stockholm University

Prof. Bo Stenerlöw, Uppsala University

Assoc. prof. Thuy Tran, Karolinska University Hospital and Karolinska Institutet

Dr. Kristina Viktorsson, Karolinska Institutet

Prof. Andrzej Wojcik, Stockholm University